Verbindende communicatie is een vorm van communicatie waarbij we in een conflictsituatie, in plaats van te zoeken wie gelijk heeft of wie kan winnen, leren luisteren naar elkaars gevoelens en de daarbij behorende behoeften.

Mensen handelen niet uit kwade wil, maar vanuit hun behoeften.

Als we elkaars behoeften echt kunnen horen, vinden we gemakkelijk een oplossing waarin iedereen zich gehoord en gezien voelt. In therapie kan je deze techniek gebruiken om tot je eigen behoeften te komen en zo jezelf te horen en te ontvangen.

De communicatie waarin de meesten van ons zijn opgevoed is er meestal een waarbij er wordt gestraft en beloond, geoordeeld over juist en fout, gemanipuleerd. Die communicatie hebben we geïnternaliseerd en zo zijn we onszelf kwijt geraakt. Terug contact maken met je behoeftes is als thuis komen in jezelf.

De verbindende communicatie kan worden gebruikt in sessies rond conflictbemiddeling

en door middel van opstelling  kunnen we ook kijken naar de dieper liggende oorzaken van het conflict.

Verbindende communicatie

(Grondlegger Marshall Rosenberg)