Opstellingen van het innerlijke kind

Een opstelling is een soort rollenspel dat gestuurd wordt door het wetende veld.

In opstellingen komt onbewuste informatie naar het licht, waar je in gesprekstherapie niet zomaar bij komt. Door het rollenspel doorleef je alles op een veel dieper niveau en kan de transformatie zich ook veel dieper ankeren.

Bijna iedereen wordt in zijn foetus- , baby- en kindertijd in meerdere of in mindere mate getraumatiseerd. Een baby huilend in zijn wieg laten liggen is al voldoende om ernstige gevolgen te veroorzaken in zijn verdere leven. Het kan behoorlijke belemmeringen opleveren om je leven voluit te leven.

In de opstellingen van het innerlijke kind starten we met het formuleren van je verlangen in een niet al te lange zin. Vervolgens worden de woorden gerepresenteerd door andere deelnemers (representanten) als het in groep is, of door mij als begeleider in individuele sessies.

Representanten nemen waar en geven weer wat ze voelen. Dit gebeurt onder deskundige begeleiding. Zo komt er informatie uit het diep onbewuste van de vraagsteller naar boven. Het gaat vaak over innerlijke-kind-stukken die verdrongen waren.

Als helder is geworden wat het trauma is en hoe het werkt kunnen we stappen naar heling ondernemen. Onder zorgvuldige begeleiding en op eigen tempo gaan we dan stap voor stap die pijnlijke stukken benaderen, ernaar luisteren, troosten en terug tot ons nemen.

We maken ons los van de afhankelijkheid van onze ouders en worden zelf ouder van ons innerlijke kind. Onder afhankelijkheid versta ik ook boosheid, verlangen dat ze je nog dat zouden geven wat je als kind gemist hebt, loyaliteit en kopieergedrag. Als ouder van je innerlijke kind kan je het alles geven wat het nodig heeft. Je wordt heler en vrijer om je eigen keuzes te maken. Je kan steeds meer een leven gaan leven dat echt bij je past vanuit je wezenlijke zelf.

Als representant of als toeschouwer kan je ook al veel helderheid krijgen in je eigen thema’s en zelfs al helende processen doormaken.

Ik gebruik technieken die ik geleerd heb van de opstellingen van het verlangen van Franz Ruppert, van familieopstellingen, innerlijke kind werk en verbindende communicatie.